Nhạc Ca Dao - Dân Ca

Hò Dô Ta

( Dân Ca )

Đoàn Văn Nghệ TNSVHS Nguồn Sống sưu tập

Nhịp 2/4

Lời 1:

Anh em (dô ta)
Hăng hái hò reo (dô ta)
Vượt sông vượt núi (dô ta)
Vượt bao nhiêu đèo (dô ta dô ta là hò dô ta dô ta)

Lời 2:

Đèo cao (dô ta)
Thì mặc đèo cao (dô ta)
Nhưng tình yêu nước (dô ta)
Còn cao hơn đèo (dô ta dô ta là hò dô ta dô ta)

Lời 3:

Việt Nam (dô ta)
Hơn bốn ngàn năm (dô ta)
Sơn hà gấm vóc (dô ta)
Cùng nhau giữ gìn (dô ta dô ta là hò dô ta dô ta)


Dân Ca Việt Nam - Đoàn Nguồn Sống xuất bản - 10/10/1970Số Lần Chấm:  
1

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,775
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: Bảo Trần
Người sửa: baotran 11/12/2002 11:11:56 AM